Resurgence of the Kurdish Conflict in Turkey: How Kurds View It

KurdishThe ongoing conflict in Syria and the Kurdish struggle in the northern part of the country have triggered increased participation of Kurdish youth in the Kurdistan Workers’ Party (PKK). The Turkish government, initially, did not perceive this as a domestic threat because of the ongoing peace process. However, with the latest resurgence of conflict in southeast Turkey, this has become a serious concern for the Turkish government.

Kurds in Rojova (northern Syria) plan to declare an autonomous region with the Democratic Union Party (PYD), which is supported by the PKK. This plan conflicts with Turkey’s policy of protecting the territorial integrity of Syria. Moreover, recent domestic political developments in Turkey have put an end to the peace talks. In June 2015, the armed conflict resumed and the PKK branch for urban youth, the Patriotic Revolutionary Youth Movement (YDG-H), began to entrench and barricade in the Kurdish towns in southeastern Turkey. This strategy portrayed as “the people’s self-defense” by Kurdish nationalists drew to a heavy response by Turkish security forces and within six months, the conflict cost the lives of more than 100 security forces, around 100 civilians, and more than 800 PKK members. More than 250,000 people have been forced to migrate or leave their homes. Curfew has been imposed on the cities and because of ongoing clashes and boycotts of the PKK, the socioeconomic life of the region has come to a halt.

This work by MEHMET YANMIS (Dicle University, Diyarbakır, Turkey) aims to investigate how Kurdish perceptions have changed since June 2015 in the face of the entrenchment-barricade strategy and the Turkish government’s response with military operations and the curfews. It includes detailed interviews with opinion leaders in the cities of Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, and Şanlıurfa.

READ THE FULL PAPER HERE (PDF)

 

Hendek Siyaseti, Sokağa Çıkma Yasakları ve 7 Haziran Sonrası Şiddet Olaylarının Kürt Kamuoyu Üzerindeki Etkileri: Kürtler Süreci Nasıl Değerlendiriyor?

TÜRKÇE RAPORU İNDİRİN (PDF)

Suriye’de son üç yıldır devam eden iç savaş ve bölgeden oraya savaşmaya giden-cenazesi geri gelen Kürt gençler birçok ailede PKK’ye yeni katılımları tetiklemiştir. Bu süreçte Türkiye’de devam eden barış görüşmeleri sebebiyle örgüte katılan gençler bir iç tehdit olarak algılanmazken gelinen son noktada “dağa çıkışlar” devlet için baş ağrıtıcı hale gelmiştir.

Rojova’da Kürtlerin PKK destekli PYD öncülüğünde bir özerk bölge oluşturma isteğinin Türkiye’nin “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması” politikasıyla çatışması ve iç politikada ortaya çıkan yeni şartlar barış görüşmelerini durma noktasına getirmiştir. Dahası, Haziran 2015 sonrasında fiili bir çatışma sürecine girilmiş, PKK’nın gençlik yapılanması şeklinde şehirlerde kurulan YDG-H üyeleri bazı mahallelerde hendekler kazıp, barikatlar oluşturarak güvenlik güçleriyle çatışmaya başlamıştır. Kürt ulusalcı çevrelerce “halkın özsavunması” şeklinde tanıtılan bu strateji bölgede beş aya yakın bir sürede değişik ilçe ve illerde, yüzün üzerinde güvenlik görevlisinin şehit olmasına, bir o kadar da sivil vatandaşın ölmesine, 250.000’den fazla insanın göç etmesine veya evlerini uzun süre terk etmelerine ve 800’ün üzerinde örgüt üyesinin ölmesine neden olmuştur. Bunun yanında uzun süreli sokağa çıkma yasakları, PKK’nin boykotları ve çatışmalar sebebiyle bölgede yer yer sosyo-ekonomik hayat durma noktasına gelmiştir.

Dr. MEHMET YANMIŞ (Dicle Üniversitesi), doktora çalısması dahil beş yıldır bölgede yakın dönem Kürt toplumunda sosyal değişim konusu üzerine çalışmalar yapmaktadır. Çalışma, Kürt toplumunun Haziran 2015 sonrasındaki süreçte, hendek-barikat stratejisi, devletin operasyonları ve sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili algısını tespit etmeyi amaçlamaktadır.  Çalışmanın örneklem grubu seçilirken araştırma yapılan Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki siyasal tablo gözönünde bulundurulmuştur.

 

Top